Team-coaching

Met behulp van MPA MindSonar® is het mogelijk teams of een volledige organisatie te onderzoeken en daarmee belangrijke criteria en de categorieën van gerelateerde metaprogramma’s in kaart te brengen.

Dit levert een profiel op van de cultuur: het totaal gemiddelde van alle individuele meta-profielen. Verschillen zijn belangrijk en nodig in organisaties. Als er in organisaties een grote diversiteit in metaprogramma’s is, zullen in het cultuurprofiel van de organisatie extreme scores op metaprogramma’s minder zichtbaar worden. Naarmate de diversiteit minder is zal extremer gescoord worden op de betreffende metaprogramma’s.

Door rekening te houden met de voorkeuren voor werkstijl, kun je de productiviteit gunstig beïnvloeden. Waar het gaat om leren, in de zin van meer keuzemogelijkheden creëren ten behoeve van het vergroten van de eigen flexibiliteit, is het zinvol mensen uit te dagen een andere werkstijl te proberen.

Het erkennen van het nut van de verschillende gedragspatronen, (metaprogramma’s) is opbouwend voor de onderlinge verstandhouding. Het gericht gebruiken van de verschillende gedragswijzen is van belang bij het bereiken van het doel van de betreffende groep mensen.

Voorwaarden om dit ook daadwerkelijk te benutten in de praktijk zijn:

  • uitgaan van de aanname ‘verschillen zijn nuttig’
  • praktisch inzicht in de verschillende metaprogramma’s
  • het kunnen benoemen van de verschillen/metaprogramma’s ten behoeve van alle groepsleden
  • het met de juiste timing gebruiken van deze verschillen als hulpbronnen bij het realiseren van de taak/missie en/of het verbeteren en verstevigen van de verstandhouding.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek

Dirk Smit Coaching & Persoonlijke Groei

Prinses Beatrixstraat 26, 5151 GT Drunen