Wat is NLP?

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) legt de relatie uit tussen hoe we denken (neuro), hoe we zowel verbaal als non-verbaal communiceren (linguïstisch) en ons gedrag en emoties programmeren.

NLP helpt om makkelijk en snel veranderingen te realiseren van ongewenste gedachten, overtuigingen en gedragingen.

NLP-technieken werken om negatieve emoties uit gebeurtenissen in het verleden te verwijderen, beperkende overtuigingen en beslissingen die we over onszelf hebben genomen op te helderen.

NLP is de verzamelnaam voor een hoeveelheid vaste patronen die mensen gebruiken bij het waarnemen, bij het verwerken van informatie (in hun hoofd) en bij de aansturing van hun gedrag.

NLPHierin is waarnemen:

 • Je aandacht naar buiten richten (zien, horen, voelen, ruiken en proeven).
 • Je aandacht naar binnen richten (emoties en andere betekenissen).

Informatie verwerken in je hoofd betreft:

 • Je waarnemingen en ervaringen voorzien van eigen betekenissen(denken);
 • Formuleren van normen en overtuigingen.
 • Opbergen en weergeven van je ervaringen, herinneringen, overtuigingen, ideeën en doelen.
 • Veranderen van betekenissen van ervaringen, onder meer via leerprocessen en interventies.

Het aansturen van je gedrag houdt in:

 • Aansturen van je lichamelijke processen en van je bewuste en onbewuste gedrag.
 • Aansturen van de manier waarop je je waarnemingen richt.
 • Bepalen welke delen van je hersenen je in een situatie gebruikt.

ENKELE VOORDELEN VAN NLP:

 • Bewust omgaan met je emoties in het dagelijks leven
 • Je eigen waarnemingen en ervaring aanscherpen
 • Beter kunnen communiceren
 • Een positieve manier van denken
 • Negatief gedrag en gedachten kunnen veranderen
 • Doelgerichte oplossingen kunnen vinden

DE VOORONDERSTELLINGEN VAN NLP:

De kaart is niet het gebied: we hebben allemaal verschillende opvattingen over de wereld, maar niet één vertegenwoordigt de wereld volledig en nauwkeurig. Mensen reageren op hun eigen weergave van de werkelijkheid.

Lichaam en geest zijn een cybernetische eenheid: bij bepaalde gedachten en gedrag komt een bepaalde fysiologie tot uiting. Angstige gedachten zorgen voor een snel kloppend hart.

In communicatie bestaat geen mislukking - alleen feedback: elke reactie en elke gebeurtenis kan worden gebruikt als feedback en als een kans om te leren.

De betekenis van je communicatie is de reactie die je krijgt: communicatie krijgt betekenis door de respons van de ander. Het effect, de respons van de communicatie bepaalt of het goede communicatie is.

Mensen hebben hulpbronnen beschikbaar voor positieve verandering: bij NLP gaan we ervan uit dat mensen vol hulpbronnen zitten. Maar soms hebben ze er geen toegang toe. Met de juiste middelen kunnen mensen problemen oplossen en verbazingwekkende dingen bereiken.

Als de één iets kan, kan de ander dat ook leren: als je weet hoe iemand iets doet, kun jij het ook. Het is alleen een kwestie van weten hoe je het moet doen. 

Ieder gedrag heeft een positieve bedoeling: al het gedrag is bedoeld om een positieve functie te hebben in het leven van de betrokkene, onafhankelijk van eventuele negatieve bijwerkingen.

Voor elk gedrag is er een context waarin het nuttig of nuttig kan zijn: geleerd is geleerd, wat betekent dat het gedrag uiteindelijk zal leiden tot het gewenste doel. Het doel is om naast dit gedrag ook meer keuzes te ontwikkelen.

Als iets niet werkt, doe dan iets anders: we verwachten maar al te vaak dat we het maar lang genoeg moeten proberen. Als je tegen een muur aanloopt, dan doet dat zeer. Je zou dus ook eens op zoek kunnen gaan naar een deur.

ACHTERGROND VAN NLP

In het midden van de jaren 70 ontmoetten Richard Bandler en John Grinder elkaar op de universiteit van San José, Californië om een project te gaan doen. Bij toeval ontstond daarbij wat nu NLP heet.

Op een dag kochten ze onderweg wat drank, waarbij de cassière in de winkel de opmerking maakte 'Ik zie wat je zegt.' Deze even alledaagse als onlogische opmerking viel hen pas achteraf op, waarbij de vraag naar boven kwam: Hoe kun je zien wat iemand zegt?

Praktische experimenten leidden vervolgens tot de ontdekking van de verschillende manieren waarop onze hersenen onze ervaringen kunnen weergeven, de representatiesystemen. Dit waren de eerste bouwstenen van NLP.

Richard Bandler is afkomstig uit de wereld van het programmeren van computers en John Grinder is linguïst. Zij veronderstelden dat mensen de zich herhalende gedrags- en taalpatronen als vaste (computer)programma's in hun brein opslaan. Daarnaast wilden zij weten hoe mensen deze programma's in taal (woorden en grammatica) coderen. Het achterliggende idee daarbij was dat als je de bouwstenen van gedrag en vaardigheden kent, je door het 'inprogrammeren' van deze bouwstenen dat gedrag of die vaardigheid ook zelf kunt leren.

Het overnemen van gedrag van rolmodellen heet 'modelleren'. Deze manier van denken zie je dagelijks om je heen: het is de natuurlijke manier van leren van kinderen.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek

Dirk Smit Coaching & Persoonlijke Groei

Prinses Beatrixstraat 26, 5151 GT Drunen